Kultura Zaprasza 2018 - edycja wiosenna

Koncerty, spektakle, warsztaty i inne wydarzenia dla dzieci i młodzieży z trudniejszym dostępem do oferty kulturalnej – program Kultura Zaprasza rusza z kolejną edycją. Już teraz udział w niej zgłosiły szczecińskie instytucje i organizacje kulturalne, m.in.: Filharmonia Szczecińska, Teatr Lalek Pleciuga, Teatr Współczesny, Dom Kultury 13 Muz, Pomorskie Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne, Miejska Biblioteka Publiczna, Dom Kultury Słowianin, Trafostacja Sztuki, Miejski Ośrodek Kultury i inne. Stałymi partnerami Programu są m.in. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Chęć wsparcia zgłosili również partnerzy prywatni, m.in.: Bistro Na Jezykach, Hotel Vulcan czy Hotel Dana.

Zapraszamy do odwiedzania strony i zapoznawania się z informacjami dotyczącymi najbliższych wydarzeń.

Kultura Zaprasza - program przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu dzieci i młodzieży

W maju 2015 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin przystąpił do opracowania założeń programu przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu dzieci i młodzieży. Program kierowany jest do najmłodszych mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, w szczególności pochodzących z rodzin o niskim statusie majątkowym, wielodzietnych, z problemami zagrażającymi trwałości rodziny, zamieszkujących w oddalonych od centrum dzielnicach.

Program – m.in. dzięki zaangażowaniu partnerów oraz szczecińskich instytucji i organizacji kulturalnych – przynosi bardzo wymierne efekty: od początku swego istnienia, czyli od maja 2015 r. do grudnia 2017 r. udało się  zorganizować łącznie 53 wydarzenia, w których udział wzięło ok. 1 800 młodych osób. Istotnymi dla Programu są jego Partnerzy prywatni a także zapewniający bezpłatną komunikację uczestników Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz udzielający wsparcia instytucjonalnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Formą realizacji programu mogą być m.in. warsztaty artystyczne, warsztaty teatralne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania edukacyjne, rozwijające zainteresowania i kompetencje młodych ludzi, wycieczki do teatru i do muzeum, udział w spektaklach oraz koncertach. Naczelną zasadą programu jest jego niekomercyjny charakter, a więc udział dzieci w tego rodzaju zajęciach zawsze pozostaje nieodpłatny.

Obecnie koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.