Kultura Zaprasza - program przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu dzieci i młodzieży

W maju 2015 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin przystąpił do opracowania założeń programu przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu dzieci i młodzieży. Program kierowany jest do najmłodszych mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, w szczególności pochodzących z rodzin o niskim statusie majątkowym, wielodzietnych, z problemami zagrażającymi trwałości rodziny, zamieszkujących w oddalonych od centrum dzielnicach.

Program – m.in. dzięki zaangażowaniu partnerów oraz szczecińskich instytucji i organizacji kulturalnych – przynosi bardzo wymierne efekty: od początku swego istnienia, czyli od maja 2015 r. do grudnia 2017 r. udało się  zorganizować łącznie 53 wydarzenia, w których udział wzięło ok. 1 800 młodych osób. Istotnymi dla Programu są jego Partnerzy prywatni a także zapewniający bezpłatną komunikację uczestników Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz udzielający wsparcia instytucjonalnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Formą realizacji programu mogą być m.in. warsztaty artystyczne, warsztaty teatralne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania edukacyjne, rozwijające zainteresowania i kompetencje młodych ludzi, wycieczki do teatru i do muzeum, udział w spektaklach oraz koncertach. Naczelną zasadą programu jest jego niekomercyjny charakter, a więc udział dzieci w tego rodzaju zajęciach zawsze pozostaje nieodpłatny.

Obecnie koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie.